Dinér Group

Kinase inhibitorer

Projektets mål är att designa, syntetisera och biologiskt utvärdera kinashämmare som är relevanta för cancer.

Fotoswitchable kinashämmare

Projektet syftar till att designa kinashämmare som kan aktiveras och avaktiveras med hjälp av belysning av ljus och därmed också kontrollera signalvägen som som är beroende av det aktiverade / avaktiverande kinaset. [Read more]
 

Substituerade ferrocener som katalysatorer och syntetiska jonkanaler

Projektet syftar till syntes av nya syntetiska jonkanaler och studier av deras självorganisering (self-assembly) och funktion som jonkanaler. Dee syntetiserade jonkanalerna består av ferrocenmolekyler som kommer att länkas samman för att bilda cykliska strukturer, så kallade ferrocenofaner.  De cykliska strukturerna ska designas för att inkludera funktionella grupper (t.ex. vätebindningdonatorer och acceptorer) vilket gör det möjligt att aggregera till större komplex. [Read more]

Peter Dinér

 Peter Dinér

Forskarassistent

Kontakt

News

29 August, 2013

Highlight in ChemCatChem on-line!

"Efficient, low temperature production of hydrogen from methanol"
Peter Dinér, Johan Verendel, ChemCatChem

28 August, 2013

Visit to Långholmen to participate in KTH:s Chemistry Day!

18 July, 2013

Highlight accepted in ChemCatChem!

Good work Johan!

25 June, 2013

Moving to KTH!!!

I have been offered and accepted a position as lecturer (universitetslektor) at Organic chemistry, KTH and I will start October 1, 2013.

20 June, 2013

 Final version on-line!

Azastilbenes: A cut off to p38 MAPK inhibitors
Jia-Fei Poon, John-Patrick Alao, Per Sunnerhagen and Peter Dinér*
Org. Biomol. Chem., 2013, 11 (27), 4526 - 4536.

 

10 June, 2013

Updated version on-line in OBC!

Azastilbenes: A cut off to p38 MAPK inhibitors
Jia-Fei Poon, John-Patrick Alao, Per Sunnerhagen and Peter Dinér*
Org. Biomol. Chem., 2013, Advance article
 

4 June, 2013

Congratulations Sebastian!

Sebastian Kitzig presented his master thesis "Synthesis of 4-(phenyldiazenyl)pyridin-2-amines and evaluation of their potential as photoswitchable p38α MAPK inhibitors".

Well done!

May 14, 2013

Paper accepted in Organic & Biomolecular Chemistry!

Azastilbenes: A cut off to p38 MAPK inhibitors
Jia-Fei Poon, John-Patrick Alao, Per Sunnerhagen and Peter Dinér*
Org. Biomol. Chem., 2013, DOI:10.1039/C3OB27449G
 

15 Feb, 2013

Half-time seminar by Laura Mesas Sánchez!

7 December, 2012

Highlight on-line in Angewandte Chemie International Edition!

Non-Enzymatic Dynamic Kinetic Resolution of Secondary Aryl Alcohols: Planar Chiral Ferrocene and Ruthenium Catalysts in Cooperation.

Díaz-Álvarez, A., Mesas-Sánchez, L., Dinér, P., Angew. Chem. Int. Ed., 2012, (Early view)

17 November, 2012

Final version of paper on-line!

Non-enzymatic kinetic resolution of 1,2-azidoalcohols using a planar chiral DMAP derivative catalyst

Laura Mesas-Sánchez, Alba E. Díaz-Álvarez, Peter Dinér*

Tetrahedron, 2012

6 November, 2012

Article on-line!

Non-enzymatic kinetic resolution of 1,2-azidoalcohols using a planar chiral DMAP derivative catalyst

Laura Mesas-Sánchez, Alba E. Díaz-Álvarez, Peter Dinér*

Tetrahedron, In Press, Accepted Manuscript

 

 

11 October, 2012

Highlight accepted in Angewandte Chemie!

4 October, 2012

 Paper accepted in Tetrahedron!!!

26 September, 2012

 Paper online!!!

Superacid-Promoted Ionization of Alkanes Without Carbonium Ion Formation: A DFT Study

Peter Dinér*, J. Phys. Chem. A (Just accepted).

Gå till RSS