Dinér Group

Kinase inhibitorer

Projektets mål är att designa, syntetisera och biologiskt utvärdera kinashämmare som är relevanta för cancer.

Fotoswitchable kinashämmare

Projektet syftar till att designa kinashämmare som kan aktiveras och avaktiveras med hjälp av belysning av ljus och därmed också kontrollera signalvägen som som är beroende av det aktiverade / avaktiverande kinaset. [Read more]
 

Substituerade ferrocener som katalysatorer och syntetiska jonkanaler

Projektet syftar till syntes av nya syntetiska jonkanaler och studier av deras självorganisering (self-assembly) och funktion som jonkanaler. Dee syntetiserade jonkanalerna består av ferrocenmolekyler som kommer att länkas samman för att bilda cykliska strukturer, så kallade ferrocenofaner.  De cykliska strukturerna ska designas för att inkludera funktionella grupper (t.ex. vätebindningdonatorer och acceptorer) vilket gör det möjligt att aggregera till större komplex. [Read more]

Peter Dinér

 Peter Dinér

Forskarassistent

Kontakt