Genvägar

Studera kemi i Uppsala

Spännande kemiområden

Läs mer om några av alla spännande forskningsområden i Uppsala.
Se länk >>

Jobba hos oss

Alla lediga tjänster utlyses på Uppsala universitets centrala sidor.

Se länk >>

Välkommen till kemin!

Kemiska sektionen ingår i Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten och består av två institutioner på två olika campus; Ångströmlaboratoriet och Biomedicinskt centrum (BMC).

Forskningen vid "Institutionen för kemi - BMC" fokuserar mer på livsvetenskaperna och vid "Institutionen för kemi - Ångström" mer på material och energi. Vi har ett mycket nära samarbete inom både forskning och utbildning iochmed att en stor del av forskningen är gränsöverskridande och utbildningarna är gemensamma.

En annan institution med kemianknytning är Institutionen för läkemedelskemi som ligger på BMC men som tillhör den Farmaceutiska fakulteten. Läkemedelsforskning förekommer också inom Kemiska sektionen men med fokus på utveckling av nya läkemedel.

Masterstudent i kemi har tilldelats Global Swede Award

Jia Cao receives the Global Swede Award

Jie Cao, masterstudent i kemi för förnybar energi från Kina, har tilldelats 2014 års Global Swede Award som delas ut av Utrikesdepartementet och Svenska Institutet till internationella studenter vid svenska universitet och högskolor.

Läs mer >>>

Kemist - det nya framtidsyrket

SACO förutspår att framtidsutsikterna för kemister är goda. Allt färre utbildar sig till kemister medan behovet ökar. Samtidigt är genomsnittsåldern för nu arbetande kemister hög och många kommer att gå i pension inom en snar framtid. Det gör att de som utbildar sig inom kemi kommer att ha en god arbetsmarknad efter studierna.

Läs mer i SACO:s rapport "Framtidsutsikter - Arbetsmarknaden för akademiker år 2018".